ARV

Testamente i Spanien

På Spania Legal är vi specialister på testamente och arv. Våra advokater tillhör advokatsamfundet i Madrid och Alicante och har omfattande yrkeserfarenhet i arvsrätt och testamenten.

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.

 

En person som inte är förbjuden enligt lag, kan upprätta ett testamente. Det är förbjudet att skriva ett testamente för barn under fjorton år eller för personer som inte är vid sina fulla sinnens bruk. Två eller flera personer får inte göra ett testamente i samma dokument, i stället måste ett testamente göras per person.

 

Det finns flera överväganden för personer som inte är bosatta i Spanien men som äger en fastighet där, när de bestämmer sig för att skriva en testamente i Spanien, eller i sitt eget land.

 

Det är ej obligatoriskt att ha ett spanskt testamente men vi rekommenderar starkt att utländska kunder gör det, eftersom proceduren för arvtagare i Spanien kommer att bli mycket lång och dyr i avsaknad av ett spansk testamente.

 

På Spanien Legal upprättar vi testamentet på två språk, på spanska och på ditt eget språk. Vi hjälper dig med närvaro av en tolk på Notary Office vid tidpunkten för undertecknandet av dokumentet. Du måste ha med ditt pass eller identitetskort till notarius publicus.

 

 

ARV

I samband med arvet är följande en sammanfattning av vad som måste göras vid dödsfall av en släkting med egendom i Spanien:

 

1) Först måste du gå till civilregistret för att begära döds intyget

 

2) Med detta certifikat kan vi begära ett testamente från “Testamente registret” (Ultimate Voluntad Registro de Actos), en  ahndling med sista viljan och testamente, vilket kommer att bevisa om en person har skrivit en testamente, inför vilken notarie, och om den avlidne hade tagit ut livförsäkring.

A. Om ett spanskt testamente har gjorts: Med certifikatet om sista vilja och testamente,efter att notarien är identifierad, kan arvtagarna begära en auktoriserad kopia av testamentet.

B. Om ett testamente har gjorts i ett annat land: En behörig Notarie i ursprungslandet kommer att utfärda en “Deklaration av manifestationer och Lagstadgad legitimation”, som anger vilka som är arvtagare enligt det av testamentet beviljade av den avlidne.

C. Om det inte finns något testamente: Genom en process som kallas "Deklaration av arvtagare" bestämmer den vem de rättsliga arvingarna är.

 

3) Nästa steg, när arvtagarna är fastbeslutna, är undertecknandet av arvet av kvarlåtenskapet, arvtagarens dom av deras andel av boet.

 

4) När arvet har tilldelats, måste arvtagarna betala motsvarande arvsskatt. I Spanien, även om det här är en statsskatt, har de autonoma samhällena befogenhet att ändra det, därav kan skatten variera från region till region.

 

Sedan den 1 januari 2015 trädde lagen av den statliga arvsskatt i kraft i Spanien, som gäller för utländska medborgare såsom fastboende, så att de autonoma gemenskapernas förordningar gäller för båda.

 

Med hänvisning till ny lagstiftning, när den avlidne ej har varit bosatt i Spanien, kan arvtagare som inte är bosatta i Spanien, tillämpa de autonoma gemenskapernas bestämmelser, där det högsta värdet av den avlidnes tillgångar finns i Spanien. Är arvtagarna bosatta i Spanien, gäller de autonoma gemenskapens bestämmelser i den kommun de bor.  

 

Skatten betalas inom en period av sex månader i ett av skattemyndigheternas kontor  och det skall presenteras ett dokument som heter "modell 650" när det gäller fastboende. När det gäller icke fastboende görs detta genom att presentera ett dokument "modell 652".

 

5) Efter att ha betalat arvsskatten, måste handlingen om arvet presenteras i det register där egendomen är registrerad.

Våra advokater som specialiserar sig på arvslagen, med stor erfarenhet av arv och testamente, kommer att rådgöra dig hela tiden, från första till sista steget.