Erfenis

Testamenten in Spanje

 

Bij Spanje Legal zijn wij specialisten in erfenissen en testamenten. Onze advocaten behoren tot de Vereniging van Advocaten van Madrid en Alicante en hebben zeer ruime ervaring in successierecht en erfrecht.

 

Een testament is een notariële akte die gebruikt wordt om de afwikkeling van de nalatenschap vast te leggen, nadat iemand overleden is.

 

Iedereen die niet uitdrukkelijk door de wet is uitgesloten, kan een testament opstellen. Het is verboden om een ​​testament op te stellen voor kinderen die jonger zijn dan veertien jaar of voor personen die niet in staat zijn voor zichzelf te beslissen. Twee of meer personen mogen geen gezamenlijk testament opstellen. Een testament moet per persoon worden opgesteld.

 

Er zijn verschillende overwegingen te maken voor mensen die niet in Spanje wonen maar daar wel een woning bezitten, wanneer zij beslissen om een testament op te stellen in Spanje of in hun eigen land.

 

Hoewel het niet verplicht is om een ​​Spaans testament te hebben, raden we buitenlandse klanten sterk aan er een maken, aangezien de procedure voor erfgenamen in Spanje zeer lang duurt en kostbaar zal zijn bij het ontbreken van een Spaans testament.

 

Bij Spanje Legal stellen we het testament op in twee talen: in het Spaans en in uw eigen taal. Wij helpen u bij het vinden van een tolk die aanwezig is bij het ondertekenen van het testament bij de notaris. U dient uw paspoort of identiteitskaart mee te brengen naar het notariskantoor voor identificatie door de notaris.

 

ERFENIS

Hieronder volgt een samenvatting van de stappen die genomen moeten worden om de erfenis in ontvangst te kunnen nemen nadat een familielid in Spanje is overleden.

 

1) Ten eerste moet u naar het desbetreffende gemeentehuis om een overlijdensverklaring aan te vragen.

 

2) Met deze verklaring kunnen wij bij het "Testamentenregister" (Registro de Actos de Ultima Voluntad) een certificaat van het laatste testament opvragen, dat bewijst dat de overledene een testament heeft opgemaakt, bij welke notaris, en of de overledene een levensverzekering had afgesloten.

A. Als er een Spaans testament is opgemaakt: Met het certificaat van het laatste testament, kunnen de erfgenamen, zodra er contact is opgenomen met de notaris, een geautoriseerde kopie van het testament aanvragen.

B. Indien er een testament in een ander land is gemaakt: Een bevoegd Notaris van het land van herkomst geeft een verklaring van erfrecht af, waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn volgens het testament dat door de overledene is opgesteld.

C. Als er geen testament is: Door middel van een proces genaamd de "Verklaring van erfgenamen", zal worden bepaald wie de erfgenamen zijn.

 

 

3) De volgende stap, zodra de erfgenamen zijn vastgesteld, is de ondertekening van de akte voor toewijzing van de erfenis, voor het toekennen aan de erfgenamen van hun deel van het onroerend goed.

 

4) Zodra de erfenis is toegekend, moeten de erfgenamen de bijbehorende erfbelasting betalen. Hoewel dit in Spanje een staatsbelasting is, hebben de lokale overheden de mogelijkheid om hier eigen regels voor te maken. De hoogte van de belasting kan derhalve variëren van regio tot regio.

 

Daarnaast is per 1 januari 2015 een wijziging van de staatswet inzake erfbelasting in Spanje van kracht waarbij niet-ingezetenen gelijk worden gesteld aan ingezetenen met onroerend goed, zodat de regels van de autonome gemeenschappen op beide van toepassing zijn.

 

Met betrekking tot de nieuwe wetgeving, wanneer de overledene in Spanje niet-ingezetene is, kunnen erfgenamen die niet in Spanje wonen de regels van het autonome gemeenschap toepassen waar de activa van de overledene met de hoogste waarde in Spanje staat. In het geval dat de erfgenamen resident in Spanje zijn, gelden de voorschriften van de Autonome Gemeenschap waar zij verblijven.

 

De belasting moet worden betaald binnen een periode van zes maanden bij een van de belastingkantoren van de Spaanse Belastingdienst, middels een zogenaamd "model 650" formulier voor ingezetenen. In het geval van niet-ingezetenen kan de betaling worden gedaan middels het formulier "model 652". Deze moet worden ingediend bij de delegatie van de openbare financiën van Madrid (belastingdienst).

 

5) Ten slotte, na het betalen van de Erfbelasting, worden de desbetreffende akten aangeboden aan het bijbehorende Register waar het eigendom is geregistreerd.

 

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in erfrecht, met ruime ervaring in erfenissen en testamenten. Zij zullen u altijd deskundig adviseren, van de eerste tot de laatste stap.