KÖPA FASTIGHET

Varför behöver jag en advokat när jag köper mitt hem? Advokatens roll när man köper ett hus är viktig för att förhindra framtida rättegångar, kontraktsproblem, villkor, betalningssätt etc. Alla dessa problem kan undvikas med god juridisk rådgivning innan du undertecknar något juridiskt dokument. Det är därför våra advokater arbetar med ett enda mål, att uppnå maximal tillfredsställelse hos våra kunder.

Innan du undertecknar något dokument bör du göra en visuell och grundlig granskning av den egendom du vill förvärva.

Vid köp av ett begagnat hem: Du bör verifiera att egendomen överenstämmer med vad säljaren proklamerar, dvs.

- Strukturens kvalitet

- Kvalitet på anläggningar

- Bostadens skick

- Vyer

Vid köp av en nyproduktion: Det bör finnas en informativ och beskrivande broschyr om fastigheten med avtalsvärde. Broschyren bör bland annat innehålla:

-       Karta som indikerar platsen av fastigheten

-       Planritningar av fastigheten

-       Beskrivning av byggnaden, bostaden, gemensamma utrymmen och extra faciliteter, och alltid med hänvisning till dess yta

-       Kvaliteten på de material som ska användas för konstruktion

-       Priset och betalningsformen

-       Beräknat färdigställande av fastigheten

Våra advokater kommer att ansvara för en första granskning av fastighetens juridiska  situation (Due Diligence). Detta inkluderar kontroll av de olika element som kan påverka fastigheten (civila, register, lantmäteri etc.) för att säkerställa att det inte finns några problem som utestående betalningar, byggproblem mm. som kan förhindra att inköp av fastigheten genomförs.

Våra advokater kommer att ansvara för upprättande av försäljningskontrakt med hänsyn till återförsäljnings objekt, säkerställning att lagliga krav uppnås och vid nyproduktion, se till att det inte finns några kränkande klausuler.

Anteckning från registret kommer att verifiera: äganderätten till fastigheten; beskrivning av fastigheten (yta, annexer, månadsavgifter etc):förekomst av hypotek och embargon som kan leda till framtida rättstvister som kommer att elimineras från egendomen samt eventuella skatter eller avgifter.

Vid köp av ett begagnat hem är det nödvändigt att begära en del dokumentation från säljaren för att säkerställa att eventuella betalningar av leveranser och månadsavgifter är utförda. Dessutom kommer vi att kontrollera att IBI-betalningar (Fastighetsskatt) är utförda samt begära licensen om energicertifikat och beboelse.

I händelse av att köpet är “off plan” , måste entreprenörens existens och solvens kontrolleras, vilket är nödvändigt för att få bankgarantier. Tillsammans med detta kommer våra jurister att inspektera den tomt på vilket byggnaden ska byggas för att säkerställa att den är registrerad i utvecklarens namn och att den föreslagna byggnaden har en bekräftad kommunal licens som korresponderar från respektive stadshus.

När kontraktet är undertecknat och all nödvändig dokumentation är i ordning, är nästa steg att gå vidare till undertecknandet av den offentliga handlingen, bevittnad av en notarie, vilket ger äkthet åt de berörda parternas önskningar. Det är bevis på datumet för undertecknandet och registrering i fastighetsregistret, det är bevis på allt innehåll. Det tillåter överföring av fastigheten, och det kommer att ange betalningsform och när den mottas.

På Spania Legal erbjuder vi våra juridiska tjänster inom inköp och försäljning, och hjälper dig genom hela processen, vilket garanterar maximal rättssäkerhet.

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible