KONTRAKTER

Våra advokater har lång erfarenhet av att förhandla och utforma nationella och internationella avtal och flerspråkiga kontrakt. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda oklanderliga råd om vilken som helst typ av överenskommelse.

KONTRAKT FÖR FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV EGENSKAPER

Om du funderar på att sälja eller köpa någon typ av egendom, kommer Spania Legal att ge dig råd. Vi är experter på utformning och tolkning av alla typer av fastighetsavtal avseende bostäder, kontor, mark, lokaler etc.

 

KÖP AV FASTIGHETER UNDER UPPBYGGNING

Om köpet är “off-plan” är det nödvändigt att verifiera förekomsten av nödvändiga juridiska garantier, utvecklarens solvens och att den som representerar entreprenören har rätt att göra det. Innan du undertecknar kontraktet, kontrollera följande :

- Handelsregistret: Registrering av bolaget, stadgar, avgifter etc.

 

-Fastighetsregistret: Angående titeln, se till att marken är registrerad i       entreprenörens  namn

 

-Rådhuset: förekomsten av den kommunala licensen.

 

Kontraktet bör inte innehålla missbruks klausuler, till exempel att köparen är skyldig att betala avgifter eller skatter till utvecklaren, avstå från rätten att välja notarie etc.

 

UTHYRNINGSKONTRAKT

När det gäller hyror, kommer juridiska advokater och rådgivare att ge dig råd och skydda dina intressen angående hyran, oavsett om du är hyresvärd eller hyresgäst. Vi förbereder alla typer av hyresavtal, vare sig bostäder, fritidshus, affärslokaler mm.

 

Vi erbjuder råd i relation till:

 

●     Utarbetandet av hyresavtalet

●     Depositions betalning

●     överenskommelse angående uppsägelse av avtalet

●     Skador som uppstår vid kontraktet

●     Återbetalning av depositionen

●     Anspråk på obetald hyra

 

KOMMERSIELLA KONTRAKT

Den breda kunskapen och specialiseringen av våra yrkesverksamma gör det möjligt för oss att rådgöra inom alla områden av handelsmässig praxis. Vi skriver kontrakt relaterade till alla typer av affärsverksamhet. Bland de kommersiella kontrakten vi utför finns:

●     Provision, agenter och kommersiella distributionsavtal

●     Försäljning och leverans av varor, utrustning och tjänsteavtal

●     Bygg- och konstruktions avtal. EPC-kontrakt

●     Drifts- och underhållskontrakt för industrianläggningar

●     Franchiseavtal

●     Transportavtal

●     Industriella och immateriella kontrakt

●     Merchandising kontrakt

●     Leasingavtal

●     Deponering kontrakt

●     Reklamkontrakt

●     Administrationstjänster / företagslednings tjänsters kontrakt

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible