Contracten

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het onderhandelen en opstellen van nationale en internationale contracten en tweetalige contracten. Dit stelt ons in staat om onberispelijk advies te bieden over elk type overeenkomst.

 

CONTRACTEN VOOR DE KOOP en VERKOOP VAN ONROEREND GOED

Als u denkt aan het kopen of verkopen van onroerend goed, zullen de advocaten van Spania Legal u hierover adviseren. Wij zijn experts in het opstellen en interpreteren van alle soorten onroerend goed contracten met betrekking tot woningen, kantoren, land, gebouwen etcetera..

 

AANKOOP VAN GEBOUWEN IN AANBOUW

In het geval dat de aankoop vanaf bouwtekening gebeurd, moet het bestaan ​​van de nodige wettelijke garanties, de solvabiliteit van de bouwer en of persoon die de bouwer vertegenwoordigt ook daarvoor gemachtigd is, gecontroleerd worden. Voordat u het contract ondertekent, moet u het volgende controleren:

 

- Bij het Handelsregister: de registratie van het bedrijf, de statuten, de kosten etc.

- Bij het kadaster: Verzeker u ervan dat het perceel geregistreerd staat op de naam van de bouwer
- Bij het gemeentehuis: het bestaan ​​van de nodige gemeentelijke vergunning.

Het contract mag geen onacceptabele clausules bevatten, zoals de koper verplichten de kosten of de belastingen van de bouwer te betalen, afstand doen van het recht om zelf een notaris te kiezen.

 

HUUR CONTRACTEN
In relatie met verhuur zullen de advocaten en adviseurs van Spania Legal u adviseren en uw belangen beschermen, of u nu een verhuurder of huurder bent. Wij bereiden alle soorten huurovereenkomsten voor, zowel voor huisvesting als voor vakantiehuizen, bedrijfsruimten, enz. Wij adviseren u in zake:

·         Het opstellen van een huurovereenkomst

·         Aanbetalingen of borg

·         Het beëindigen van het huurcontract

·         Schade en schadeclaims voortvloeiend uit het contract

·         Teruggave van de aanbetaling of borgsom

·         Claims voor niet betaalde huur

 

·         COMMERCIËLE CONTRACTEN

·         De brede kennis en specialisatie van onze professionals stelt ons in staat om op alle gebieden van handelsactiviteiten te adviseren. Wij stellen contracten op met betrekking tot alle soorten zakelijke activiteiten. Onder de handelscontracten die we uitvoeren vallen:

·         Agentschap, commissie en commerciële distributiecontracten

·         Verkoop en levering van goederen-, apparatuur- en dienstverleningscontracten

·         Bouw en engineering contracten.

·         Beheer- en onderhoudscontracten voor industriële faciliteiten

·         Franchise contracten

·         Transport Contracten

·         Industriële en intellectuele eigendoms contracten

·         Merchandising contracten

·         Leasecontracten

·         Deposito Contracten

·         Reclamecontracten

·         Administratiediensten/ contracten voor business managementdiensten

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible