FAQ's

1. NIE - Spansk skattenummer

Hvorfor trenger jeg et NIE nummer?

Et NIE nummer er et identifikasjonsnummer som er nødvendig for utlendinger når man utfører mange forskjellige prosedyrer i Spania, som for eksempel:

Kjøp av eiendom

Åpne en bankkonto 

Kjøpe et kjøretøy

Gjennomføre økonomiske transaksjoner, levere selvangivelse, kommunikasjon til Skatteetaten etc.

2. Leie

Kan leiebeløpet endres?

Ja. I løpet av kontraktens løpetid kan leien forhandles av eier eller leietaker ved slutten av hvert år av kontrakten, ved å bruke konsumprisindeksen (KPI) prosentvis variasjon i den tilsvarende leien.

Skal jeg be om utleierens samtykke til å gjennomføre reformer på huset?

Ja, samtykke fra utleier er nødvendig. En leietaker kan ikke utføre arbeid som endrer strukturen eller inventar av huset, uten samtykke fra utleier.

Hvis eieren ikke har godkjent arbeid utført på huset, kan utleier ved inngåelse av kontrakten kreve at leietaker gjenoppretter huset til sin opprinnelige tilstand eller beholder endringene som er gjort. I dette tilfellet kan leietaker ikke kreve erstatning.

Hvis arbeid utført fører til forringelse av stabiliteten til bygningen, inventarene eller boligens sikkerhet, kan utleieren straks kreve restaurering av huset til sin tidligere status.

 

Hvem er ansvarlig for å betale nødvendige vedlikeholdskostnader på den leide eiendommen?

Eieren er ansvarlig for alle reparasjoner som er nødvendige for å opprettholde boligen i beboelig tilstand (med mindre skaden skyldes leietaker). Vær oppmerksom på at utleier ikke bør øke leien i situasjoner som dette.

Leietaker er ansvarlig for kostnaden for mindre reparasjoner til huset som følge av daglig slitasje.

Er jeg forpliktet til å betale et innskudd?

Ja. Betaling av et kontant depositum er obligatorisk når en leiekontrakt er formalisert. Depositumet tilsvarer vanligvis en måneds leie. Depositumet for ikke-boligleie tilsvarer vanligvis 2 måneders leie. Partene som er involvert i leieavtalen kan enige om tilleggs-garantier sammen med innskuddet.

3. Fullmakt

Hvem kan gi fullmakt?

Enhver person som er myndig, og fullt tilregnelig.

For å gi en fullmakt, må man gå til en notar og presentere sin ID og / eller pass. Det kan være nødvendig med tolk da de fleste Notarer i Spania ikke snakker Norsk eller Engelsk

Hvor kan en fullmakt brukes til?

En fullmakt gir din advokat juridisk rett og ansvar til å administrere dine økonomiske og tilknyttede saker. Dette er veldig nyttig for selgeren/kjøperen som ikke kan delta fysisk under hele kjøps eller salgsprosessen.

4. Årlig selvangivelse i Spania

Hvem er forpliktet til å levere selvangivelse?

  • Eier av bolig i Spania som er bosatt i landet.

  • Eier som ikke er bosatt i Spania, men som har eiendom i landet.

Hver eier er en uavhengig skattyter, så de må registrere separate og uavhengige selvangivelser Ektepar skal kun levere en selvangivelse.

Når må jeg presentere det?

I løpet av det påløpende kalenderår.

SEND YOUR CONSULTATION

Du må fylle inn alle felt

Denne e-posten er ikke gyldiig

Ikke riktig kode

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Takk for tilbakemeldingen

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig