FASTIGHETER

På Spanien Legal erbjuder vi juridisk rådgivning inom köp och försäljning, stödjer dig genom hela processen och försäkrar säkerhet och effektivitet.

Våra advokater anpassar sig efter kundens behov, köpare eller säljare, och erbjuder det bästa alternativet för att möta individuella krav.

KÖPARE:

Genom en fullmakt är det möjligt för oss att göra affärer på dina vägnar. Genom att agera i ditt namn kan vi teckna handlingar, öppna spanska bankkonto, betala och upprätta autogiro för skattebetalningar samt erhålla kontrak för el och vatten etc. I tillägg kan vi söka hypotekslån från ett brett spektrum av olika banker. Därför är våra advokater ansvariga för hela processen fram till kontraktets undertecknande:

- Ansökan om spanskt personnummer (N.I.E), som krävs för att utföra många prosedyrer i Spanien.

- Inledande granskning av fastighetens rättsliga situation, inklusive kontrollera civilregistret,lantmäteri, kontroll för att säkerställa att det inte finns några problem som utestående betalningar, byggproblem etc. som kan hindra att köpet av fastigheten genomförs.

-Vid upprättande av kontrakt ; säkerhetsställa att alla lagar och föreskrifter följs vid återförsäljning och att det ej finns några kränkande klausuler vid nyproduktion.

- Förberedelse av nödvändig dokumentation för undertecknande av offentliga handlingar inför en notarie med kunden eller på deras vägnar genom fullmakt.

- Registrering av äganderätten i motsvarande register.

- Finans- och skatterådgivning i samband med köp

- Verkställande av hemförsäkring eller liknande såsom livförsäkring och/eller sjukförsäkring

SÄLJARE:

- Granska, utarbeta och förhandla avtal med fastighetsförmedlingar eller tredje parter, intresserade av att förvärva egendom.

- Begära och förbereda nödvändiga dokument för undertecknande, såsom certifikat för energieffektivitet och dokument rörande leveranser och skatter.

- Närvarande med klient eller på deras vägnar genom fullmakt, undertecknande av den offentliga handlingen inför notarie.

- Finans- och skatterådgivning i samband med uppdraget

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible