Onroerend Goed

Spania Legal biedt juridische adviesdiensten op het gebied van koop- en verkoop van onroerend goed, ondersteunen u tijdens het gehele proces en zorgen ervoor dat dit op een veilige en efficiëntie manier gebeurd.

Onze advocaten passen zich aan naar de behoeften van klanten, kopers of verkopers, om zo goed mogelijk aan de individuele eisen en wensen te voldoen.

 

 

KOPER: 

 

Door middel van een volmacht is het mogelijk om namens u te handelen. Hiermee kunnen wij akten ondertekenen, Spaanse bankrekeningen openen, automatische incasso’s verzorgen voor diverse belastingen en vaste lasten zoals elektriciteit en water, en een hypotheekaanvraag uitzetten bij een breed scala aan verschillende banken. Onze advocaten zijn daarna verantwoordelijk voor het gehele proces, vanaf de aanmelding tot en met de ondertekening van het contract:

- Aanvragen van een N.I.E (Sofinummer) voor buitenlanders, die vereist is om veel zaken in Spanje te kunnen regelen.

- Initiële beoordeling van de juridische staat van de woning op zoals op civiel, registraal en kadastraal gebied, en controleren hierbij of er geen problemen zijn met bijvoorbeeld uitstaande betalingen of  bouwproblemen die de aankoop van de woning zouden kunnen belemmeren.

- Met betrekking tot contracten; het opstellen van verkoopcontracten bij bestaande woningen en waarborgen er dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en in geval van een nieuwbouwwoning, zorgen dat er geen onacceptabele clausules in het contract staan.

- Voorbereiden van de benodigde documenten en de klant begeleiden bij het tekenen van de aktes bij een notaris, of dit bij volmacht namens de klant doen.

- Registreren van de eigendomsakte bij de desbetreffende instanties,

- Fiscaal- en belastingadvies die verband houden met de aankoop.

- Aanvragen van diverse verzekeringen zoals opstalverzekering, levensverzekering en ziektekostenverzekering.

 

 

VERKOPER:

- Herzien, opstellen en onderhandelen van contracten met makelaars of derden die geïnteresseerd zijn in het kopen van het onroerend goed.

- Aanvragen en voorbereiden van de benodigde documenten voor ondertekening zoals het Energielabel en documenten met betrekking tot nutsvoorzieningen en belastingen.

- De verkoper begeleiden bij het ondertekenen van de aktes bij de notaris, of dit bij volmacht namens de verkoper doen.

- Fiscaal en belastingadvies die verband houden met de verkoop.

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible