NIE ; SPANSK FASTBOENDE

Vad är NIE? NIE är ett identifikationsnummer för utlänningar. Det är ett personligt, unikt nummer utfärdat av utrikesdepartementet i Spanien. Den beviljas genom att följa en viss procedur som uppfyller kraven i regelverket för utlänningar i Spanien.

Utlänningar behöver ett NIE för att kunna utföra transaktioner i Spanien. Till exempel professionella eller ekonomiska förfaranden, öppna ett bankkonto eller etablera ett företag, bostads arrangemang, t.ex. köpa hem eller bil, för eventuella pappersarbete som ska utföras i samband med skatt etc.

Att erhålla NIE: Våra advokater kommer att ha ansvaret för att begära ett möte hos utrikesdepartementet och förbereda all nödvändig dokumentation och betala motsvarande avgifter.

Att få ett NIE tar vanligen mellan 10 och 15 dagar från det att mötet begärs. Våra advokater åker på kundens vägnar till utlännings kontoret, förutsatt att de har fullmakt från kunden.

När NIE har erhållits kommer våra advokater att behålla det ursprungliga pappersarbetet på vårt kontor, så att vi kan genomföra de förfaranden som kunderna begärt. En kopia kommer också att vidarebefordras till kunden, som de borde ta med sig när de besöker Spanien.

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible