NIE - Spansk skattenummer

NIE - Spansk skattenummer

NIE - (utenlandsk identifikasjonsnummer)

 

N.I.E. er en forkortelse for «Número de Identidad de Extranjero» som betyr: Identifikasjonsnummer for utlendinger.

NIE er et identifikasjons og skattenummer som brukes til de fleste handlinger i Spania. Det er Politiet som utsteder NIE nummer.

Du er nødt å ha NIE nummer hvis du skal gjennom en juridisk prosess i Spania så som å  kjøpe bolig eller bil, betale skatt eller motta kommunale tjenester.

Ta kontakt hvis du ønsker hjelp til å søke om NIE nummer