FAMILJ

På Spania Legal är våra advokater experter i nationell och internationell familjerätt, alltid med hänsyn till intresse och försvar av våra kunders rättigheter, och vet hur man anpassar den bästa lösningen i varje enskilt fall.

 

Våra advokater erbjuder följande tjänste

 

Våra advokater erbjuder följande tjänster:

- Giftermål och äktenskapsförord

- Samboende kontrakt

- Anpassning av arrangemang / avtal

- Uppdelning av gemensamma tillgångar

- Anslutningsanspråk

- Fordringar på utebliven betalning av pensioner

- Testamente och arv

- Skilsmässor av ömsesidigt avtal eller tvister:

 

●     Ekonomiska konsekvenser på grund av äktenskapsbrott: utarbetande av avtal, kompensation pensioner, mat, användning av familjehus mm

●     Konsekvenser angående barn (minderåriga): vårdnadsrätt och besöks rättigheter)