Familie

Bij Spania Legal zijn onze advocaten deskundigen in het nationale en internationale familierecht, waarbij we altijd rekening houden met de belangen van onze klanten en het verdedigen van hun rechten en weten we hoe we de beste oplossing toe kunnen passen in elke situatie.

Onze advocaten bieden de volgende diensten aan:

·         Huwelijkscontracten

·         Samenlevingscontracten

·         Aanpassing van regelingen/ overeenkomsten

·         Verdeling van gezamenlijke activa

·         Aansprakelijkheidsclaims

·         Vorderingen op niet-betalingen van pensioenen

·         Testamenten en Erfenissen

·         Beëindigen van wederzijdse overeenkomsten

·         Economische gevolgen als gevolg van scheidingen: opstellen van afspraken, compenserende pensioenen, levensonderhoud, gebruik van huisvesting en dergelijke.

·         Zaken met betrekking tot kinderen (minderjarigen): voogdij en bezoekrecht