DONATION AV FASTIGHETER

Vad är en donation? I juridisk bemärkelse är det en handling när en person överlåter till någon annans ägo utan att ta betalt eller kräva ersättning.

 

Vem kan göra en donation? Enligt artikel 624 i civillagen kan donationer göras av den som har rätten att disponera sin egendom.

 

Vem kan acceptera en donation? Den som inte är begränsad av lagen kan acceptera donation . Det är också möjligt att göra donation till avlade ofödda barn som kan accepteras av de personer som skall representera dem när de föds.

 

Vad kan jag donera? Endast befintliga tillgångar som givaren disponerar vid tidpunkten för donationen kan doneras, därför kan inga framtida, oupptäckta eller obestämda tillgångar doneras. Det finns en annan begränsning, givaren måste reservera tillräckliga tillgångar för att upprätthålla en levnadsstandard som mottagaren är van vid.

En donation blir enbart bindande när den mottagits av mottagaren.

När det gäller egendom måste donationens giltighet göras i en offentlig handling (inför en notarie). Den donerade egendomen måste anges tydligt och eventuella utestående avgifter måste avtalas med mottagaren. Våra advokater hjälper dig att begära ett möte hos notarie, samt behandla all nödvändig dokumentation för att göra donationen.

När donations dokumentet är undertecknat inför notarie är våra advokater ansvariga för betalning av motsvarande skatter och inlämnande av dokumentation till fastighetsregistret för att utföra äganderätten till den egendom som doneras.

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible