Eiendomsskifte/Donasjon

Donasjon av eiendom


Hva er en donasjon? I juridisk forstand er det en overføring av en eiendom til en annen part uten at den som mottar donasjonen trenger å betale for den.

Hva kan jeg donere: Bare eksisterende eiendeler som giveren har på donasjonstidspunktet kan doneres, derfor kan ingen fremtidige kjøp eller eiendommer som ikke er registrert enda doneres. 

En donasjon blir bare kontraktsmessig bindende når den er mottatt av mottakeren.

Når det gjelder eiendom, må donasjonens gyldighet gjøres hos notarius publicus. Den donerte eiendommen må være tydelig angitt og eventuelle utestående avgifter må avtales med mottakeren. Våre advokater vil hjelpe deg med å be om en avtale hos Notaren, samt å innhente all nødvendig dokumentasjon for å gjøre donasjonen.

 

Når donasjonsdokumentet er signert hos Notaren, er våre advokater ansvarlige for betaling av tilsvarende skatter og innlevering av dokumentasjon til eiendomsregisteret for å utføre eierskifte av eiendommen som blir donert.

Har du spørsmål angående donasjon, vennligst kontakt oss.