STARTA ETT FÖRETAG

Om du vill starta ett företag i Spanien, kommer våra advokater att ge dig råd och erbjuda de bästa alternativen, möjligheterna och fördelarna för ditt företag. När processen med att starta upp din verksamhet är klar, är våra advokater tillgängliga för att hjälpa dig när det behövs.

 

Vid inrättandet av ett företag måste man ta hänsyn till ett antal nyckelfaktorer: antal partners, aktiekapitalets storlek och ansvar gentemot tredje part. Beroende på den valda rättsliga strukturen är det nödvändigt att genomföra förfaranden för antagande av en juridisk person och redogöra för företagets verksamhet.

 

FÖRSTA KONTAKTEN

Om du bor utanför Spanien och inte kan besöka vårt kontor, erbjuder vi möjlighet att kontakta oss via e-post, på ditt eget språk, för att redogöra din affärsidé. Vi kommer att svara så snart som möjligt och erbjuder en enkel och effektiv lösning.

 

Efter samrådet och när affärsiden är klar kommer vi att skicka dig ett fullmakts kontrakt för att upprätta ditt företag. Du undertecknar detta inför en notarie och returnerar det till oss. Vi kommer även att vidarebefordra instruktioner om hur färdigställa detta kontrakt (måste vara certifierat med  Apostille-stämpel)

 

NAMN

Nästa steg är att bestämma namnet på ditt företag. Namnet måste vara registrerat i Central Mercantile Register, du måste skicka oss ett flertal namn, så originala som möjligt. Vi kommer då att kontrollera om något av dessa namn är tillgängligt för registrering.

NIE

Om du och aktieägarna i ditt företag inte har en N.I.E (personligt Identifieringsnummer i Spanien), hjälper vi dig att erhålla detta nummer då det är nödvändigt för att arbeta i Spanien.

Våra advokater ansvarar för att få ett möte med utlänningskontoret, för att erhålla ditt N.I.E samt förbereda all nödvändig dokumentation och betala lämpliga avgifter. När numret har erhållits ansvarar vi för att registrera det på det spanska skattekontoret.

BANK

Genom att välja ditt företags namn, genomföra fullmakten och erhålla ditt N.I.E kan du nu ansöka om att öppna ett bankkonto för företaget. Även om kontot inte är i funktion till slutet av företagets verkställande, kommer du att kunna överföra det obligatoriska minsta aktiekapitalet. Efter överföringen kommer banken att utfärda ett aktiecertifikat för företaget. Denna summa kommer att hållas på ditt bankkonto tills bolagsdirektivet är undertecknat och registrerat.

 

 

DOKUMENTATION

När vi har utarbetat den nödvändiga dokumentationen kommer vi att boka in ett möte hos notarie för underteckna verkställandet av ditt företag. För att förbereda handlingen behöver vi, förutom den dokumentation som vi har erhållit under processen, din företags associations artikel. Detta kommer att utarbetas utifrån den verksamhet som aktieägarna ska utföra. Vid denna tidpunkt borde det finnas en tydlig och stabil bild av företaget.

REGISTER

Det här är det sista steget i att verkställa ditt företag och består av två steg.

 

Steg 1: Registrera företaget med de spanska skattemyndigheterna för att erhålla C.I.F (Företagets identitetsnummer). Vi kommer att begära ett möte med skattekontoret och presentera dokumentet Nº 036 (modelo 036) tillsammans med dokumentationen som erhållits under processen.

 

Steg 2: Presentera den tidigare undertecknade handling till Mercantile Registry. Denna process tar ungefär 30 dagar, om allt är korrekt kommer ditt företag att bildas och redo att starta verksamhet.

 

 

NOTIFIKATIONER

I Spanien är systemet för notifikationer som skattemyndigheterna följer, inte genom vanlig post. Det första att göra, när företaget är registrerat, är att begära ett digitalt certifikat. Detta gör att du kan ta emot all kommunikation, anmälan om skatt och lämna in någon typ av deklaration. Det finns en period på tre månader efter att företaget registrerats för att få det digitala certifikatet, för vilket Spanien Legal kommer att samla in koden från det spanska skatteverket på uppdrag av ditt företag.