Een bedrijf starten

Wanneer u een bedrijf in Spanje wilt starten, zullen onze advocaten u altijd adviseren en u de beste opties, mogelijkheden en voordelen voor uw bedrijf voorleggen.

 

Bij het opzetten van een bedrijf moet er rekening gehouden worden met een aantal sleutelfactoren: het aantal partners, het bedrag van het aandelenkapitaal en de aansprakelijkheid aan derden. Afhankelijk van de gekozen juridische structuur zal het nodig zijn procedures voor het aanstellen van een rechtspersoon uit te voeren en de activiteiten van het bedrijf te uiteen te zetten.

 

 

EERSTE CONTACT

Als u buiten Spanje woont en niet in de gelegenheid bent om ons kantoor te bezoeken, bieden wij de mogelijkheid om ons per email te contacteren, in de taal van uw keuze, waarin u uw bedrijfsplan beschrijft. Wij reageren daarna zo snel mogelijk met een eenvoudige en effectieve oplossing.

 

Na een consult en zodra het bedrijfsplan duidelijk is, sturen wij u een volmacht contract om uw bedrijf te kunnen opzetten. U ondertekent dit bij een notaris en verzendt het naar ons. Wij zullen ook instructies doorgeven voor het invullen van dit contract.

 

 

BEDRIJFSNAAM

De volgende stap is om te beslissen welke naam u uw bedrijf gaat geven. De naam van uw bedrijf moet in het Centraal Handelsregister worden geregistreerd. U dient ons een aantal namen door te geven, zo origineel mogelijk. We zullen daarna controleren of een van deze namen beschikbaar is voor registratie.

 

 

NIE

Als u en de aandeelhouders van uw bedrijf geen N.I.E (Spaans Sofinummer) hebben, helpen wij u om dit nummer te verkrijgen, aangezien dit noodzakelijk is om in Spanje te mogen werken.

 

Onze advocaten maken een afspraak met de desbetreffende instantie voor het verkrijgen van uw N.I.E, stellen de benodigde documenten op en verrichten de noodzakelijke betalingen. Zodra het nummer is verkregen, zullen wij de registratie verzorgen bij het Spaanse belastingkantoor.

 

 

 

BANK

Door de naam van uw bedrijf te kiezen, de volmacht uit te voeren en uw N.I.E te verkrijgen, kunnen wij een ​​bankrekening aanvragen voor het bedrijf. Hoewel de bankrekening niet in gebruik wordt genomen tot het einde van het proces, kunt u alvast het vereiste minimum van het aandelenkapitaal storten. Na de storting zal de bank een certificaat van Aandelenkapitaal uitgeven voor het bedrijf. Het bedrag wordt bevroren op uw bankrekening totdat de oprichtingsakte getekend is en uw bedrijf is geregistreerd.

 

 

AKTEN

Zodra we de nodige documenten hebben opgesteld, zullen we een afspraak maken bij de Notaris om de oprichtingsakte van uw bedrijf te ondertekenen. Om de akte op te stellen, hebben wij naast de documenten die eerder in het proces zijn verkregen, ook uw statuten nodig. Dit zal worden opgesteld op basis van de activiteiten die door de aandeelhouders worden uitgevoerd. Op dit moment moet er een helder en duidelijk beeld van het bedrijf zijn.

 

 

REGISTRATIE

Dit is de laatste stap in het opzetten van uw bedrijf bestaat uit twee fasen.

 

Fase 1: Het bedrijf registreren bij de Spaanse belastingdienst om het C.I.F (Bedrijfsidentiteit Nummer) te verkrijgen. Wij zullen een afspraak met het belastingkantoor aanvragen en het document Nº 036 (modelo 036) samenstellen met de documenten die tijdens dit hele proces zijn verkregen.

 

 

Stage 2: Aanbieden van de eerder ondertekende akte aan het handelsregister. Dit proces duurt ongeveer 30 dagen. Wanneer alles in orde is, wordt uw bedrijf opgericht en is klaar om activiteiten te starten.

 

 

BERICHTGEVING

In Spanje worden berichtgevingen van de belastingdienst niet via de gewone post verstuurt. Het eerste dat u moet doen nadat het bedrijf is geregistreerd, is een ​​digitaal certificaat aanvragen. Hiermee kunt u alle berichten en communicatie van de belastingdienst ontvangen en alle soorten aangiftes indienen. Het digitale certificaat moet binnen drie maanden ​​na het registreren van het bedrijf aangevraagd worden, waarna Spanje Legal de code van het Spaanse belastingkantoor namens uw bedrijf in ontvangst zal nemen.