SKATT

Den inhemska inkomstskatten (IRNR) riktar sig till personer som inte är bosatta i Spanien men som äger fastigheter i landet.

- Det är en årlig skatt och 31 december är tidsfristen för betalning. Det är en direkt skatt som tas ut på inkomst av enskilda personer och enheter som nämns ovan. Det är en skatt som inte har en fast ränta, därför kan det varje år variera beroende på flera faktorer:

- Skatten beräknas utifrån lantmäteriets värdering. Detta värde är rörligt och kan variera över tiden.

- Skatten är rörlig och varierar årligt.

- Med hänsyn till revisionsåret av fastighetsvärdet beräknas den vara 1,1 procent för de som har reviderats efter 1 januari 1994 och 2 procent för de som har reviderats före 1 januari 1994.

- Dessutom deklarerar du endast från det år då du blev ägare. När vi har kännskap av beloppet betalas det via banken och därmed slutförs deklarationen för det året.