Belastingen

De niet-ingezeten inkomstenbelasting (IRNR) is bedoeld voor mensen die niet in Spanje wonen maar daar wel een woning bezitten.

- Het is een jaarlijkse belasting en 31 december is de uiterste betaaldatum. Het is een directe belasting, geheven op inkomsten van individuele personen en entiteiten die hierboven zijn vermeld. Deze belasting heeft geen vast tarief en kan daarom ieder jaar verschillen, afhankelijk van verschillende factoren:

- De belasting wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed. Deze waarde ligt niet vast en kan per jaar verschillen.

- Overeenkomstig het jaar van de herziening van de kadastrale waarde van uw woning, wordt dit berekend op 1,1% voor die welke zijn herzien na 1 januari 1994 en 2% voor die welke vóór 1 januari 1994 zijn herzien.

- Ongeacht in welk jaar u de aankoop heeft gedaan, doet u alleen aangifte vanaf de dag waarop u eigenaar bent geworden van het onroerend goed. Zodra we de precieze bedragen weten, worden deze via de bank betaald en is uw aangifte voor dat jaar afgerond.